Sede electrónica

Acceso a la página de inicio del Gobierno Vasco

Euskadi.net

Estás en:
  1. Sede electrónica
  2.  
  3. Boletín Oficial del País Vasco

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

227. zk., 2013ko azaroaren 28a, osteguna

N.º 227, jueves 28 de noviembre de 2013


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD
5180
5180

EBAZPENA, 2013ko azaroaren 12koa, Osasuneko sailburuordearena; ebazpen honen bidez, EAEn gaixoen eta haien familien kolektiboen bizi-kalitatea hobetzeko jarduerak egiten dituzten eta irabazi-asmorik ez duten ekimen sozialeko entitateei laguntzak ematen zaizkie.

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2013, del Viceconsejero de Salud, por la que se conceden ayudas dirigidas a asociaciones de iniciativa social sin ánimo de lucro que desarrollen sus actividades en el País Vasco y que estén orientadas a la mejora de la calidad de vida de colectivos de personas enfermas y sus familias.

2013ko uztailaren 3ko Aginduak (agindu horren bidez, EAEn gaixoen eta haien familien kolektiboen bizi-kalitatea hobetzeko jarduerak egiten dituzten eta irabazi-asmorik ez duten ekimen sozialeko entitateei laguntzak iragartzen dira) dioenez, laguntza horiek Osasuneko sailburuordeak ebatziko ditu. Osasuneko sailburuordearen Ebazpen bidez emango dira, Osasun eta Kontsumoko sailburuak horretarako berariaz izendatutako Balorazio Batzordeak proposatutakoa aintzat hartuta.

La Orden de 3 de julio de 2013, del Consejero de Salud, por la que se conceden ayudas dirigidas a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro que desarrollen sus actividades en el País Vasco y que estén orientadas a la mejora de la calidad de vida de colectivos de personas enfermas y sus familias, serán otorgadas por Resolución del Viceconsejero de Salud, a propuesta de la Comisión de Valoración, constituida de acuerdo con el artículo 13 de dicha Orden.

2013ko azaroaren 11n bilera egin zuen batzorde horrek, eta aurkeztutako proposamena oinarritzat harturik, honako hau

Reunida dicha comisión el 11 de noviembre de 2013 y en base a la propuesta realizada,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Jarraian aipatzen diren elkarteen proiektuei honako diru-laguntza edo diru-hornidura hauek ematea:

Primero.– Conceder a los proyectos de las Asociaciones que a continuación se reseñan las siguientes ayudas:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Bigarrena.– Elkarteen honako proiektu hauei ez laguntzea, arrazoia adieraziz:

Segundo.– No conceder ayuda a los siguientes proyectos de asociaciones, especificando en cada caso la causa:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Hirugarrena.– Ebazpen honek ez dio administrazio-bideari amaiera ematen, eta, beraren aurka, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Osasuneko sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena EHAAn argitaratzen den egunetik hasita, betiere, 30/1992 Legearen 114. artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoaren arabera, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legean emandako idazketan.

Tercero.– Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso de alzada ante el Consejero de Salud, en el plazo de un mes, contado a partir de su publicación en el BOPV, de conformidad con el artículo 114 y siguientes de la citada Ley 30/1992, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Vitoria-Gasteiz, 2013ko azaroaren 12a.

Osasuneko sailburuordea,

GUILLERMO VIÑEGRA GARCÍA.


Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 12 de noviembre de 2013.

El Viceconsejero de Salud,

GUILLERMO VIÑEGRA GARCÍA.


Análisis documental

Euskadi, bien común